İntişar nedir? İntişar etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Yayılma.
  İslam'ın İntişar Ayı Ramazan hem, İslam'ın intişar, hem ruhların diriliş, hem de İslam'ın bütün bir alemi kuşatış ayıdır. (İlgili cümle kaynağı: İhsan Şenocak)
 2. (Gazete, dergi vb. için) Çıkma, yayımlanma.
  Makalesi derginin üçüncü sayısında intişar etmişti.


 • İntişar etmek:
  1. Yayılmak, dağılmak.
  2. Çıkmak, yayımlanmak.
( 0 soru/yorum )