İrredantizm nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İrredantizm, dil ve töre bakımından bir olduğu halde anayurt dışında kalmış bulunan halkın, yaşadığı toprakları anayurt sınırları içine almak davası.
  2. Dil, din, soy ve kültür birlikteliği olduğu halde herhangi bir devletin sınırları dışında yer alan halkın, bulunduğu yabancı topraklarla birlikte söz konusu devletin birleşmesi fikri, yayılmacı milliyetçilik. Somali'nin, Etiyopya ve Kenya'daki Somali halklarının Büyük Somali içinde bir araya getirilmesi talepleri irredantizme örnek olarak verilebilir. Kaynak
( 0 soru/yorum )