İntizar nedir? İntizar etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Birinin gelmesini bekleme, bir şeyin olmasını gözleme.
    İşte, kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşyîciler (uğurlayanlar) beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetini intizar ediyorum ya Rabbim.
  2. (halk dilinde) İlenme, beddua.
    İntizar etmeyiniz, ola ki kabul olunur (Hadis-i Şerif).


  • İntizar etmek: Beklemek, gözlemek.
( 0 soru/yorum )