İrfan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bilme, anlama, sezme.
    İrfan, ruhi sezgi ile elde edilen bilgi, marifet demektir. Aslında irfan, Allah verisi bir gönül bilgisidir... (İlgili cümle kaynağı: Mahmut Kaplan)
  2. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş.
    İlim, tenden; irfan, candan söz eder.
  3. Kültür.
    O devirlerde Bursa aynı zamanda parlak bir irfan merkeziydi.
( 0 soru/yorum )