Doğan nedir ne demektir? Anlamı

Doğan kuşu (zooloji) Yırtıcılar takımından, alıştırılarak kuş avında kullanılabilen, doğal ortamında küçük kuşlarla, tavşan, fare, k...

Diyet nedir ne demektir? Anlamı

Diyet Sağlığı korumak, düzeltmek veya zayıflamak amacıyla uygulanan az yemek yemeninde içinde olduğu beslenme düzeni, perhiz, rejim. ...

Diyalel nedir ne demektir? Anlamı

Diyalel (mantık) Bir önermeyi başka bir önermeyle tanıtlamak yoluyla yapılan sofizm, üstü örtülü bir çeşit kısırdöngü. Diyalel mantıkta, ...

Diyaklaz nedir ne demektir?

Diyaklaz, belirli kaya tabakalarının birtakım hareketleri sonucunda oluşan büyük yer kırığı. Vadi doğrultuları ile diyaklaz doğrultuları, a...

Doruk nedir ne demektir? Anlamı

Doruk zirve Zirve, şahika eş anlamları. Dağ, ulu ağaç gibi büyük şeylerin en yüksek yeri. Doruğa tırmanmak. (mecazi) Bir durum, a...

Dolu nedir ne demektir? Anlamı

Dolu yağışı Havanın üst katmanlarında, soğuktan donarak yere, yuvarlak ve çeşitli boylarda buz taneleri biçiminde düşen sağanak, buz ...

Dolma kalem nedir ne demektir? Anlamı

Dolma kalem İçindeki hazneye mürekkep doldurularak kullanıldığı için bu adı alan, yazı yazılırken kağıda sürüldükçe haznesindeki mürek...

Dolikosefal nedir ne demektir? Anlamı

Dolikosefal (uzun kafatası) Dolikosefal, kafatasının ön arka ekseni yan eksenine göre % 80 oranında uzun olan (kimse) demektir. Tipik ...
1 soru/yorum

Divanhane nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlı Bahriye Nezareti dairesi. Padişahın tersaneyi ziyareti esnasında dinlendiği ve tersanenin yönetildiği yer divanhanedir. (İ...

Dişli nedir ne demektir? Anlamı

Dişliler Dişleri olan. Dişli çark. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen (kimse). Dişleri olan çark. Dişliler, önemli bir mekanik...