Doğan nedir ne demektir? Anlamı

Doğan kuşu (zooloji) Yırtıcılar takımından, alıştırılarak kuş avında kullanılabilen, doğal ortamında küçük kuşlarla, tavşan, fare, k...

Natürizm (doğacılık) nedir? Natürist ne demektir? Anlamı

(felsefe) Doğayı kutsama ve yüceltme tutumu. Dinin kökenini ay, güneş, ateş, fırtına gibi çarpıcı nesnelerin kişileştirilmesine ve yücelt...

Dizginlemek nedir? Dizginsiz ne demektir? Anlamı

Binek ya da koşum hayvanına dizgin takmak, ya da onu yürütmek, yönetmek için dizginini oynatmak. Atı dizginlemek. (mecazi) Birinin gereks...

Diyet nedir ne demektir? Anlamı

Diyet Sağlığı korumak, düzeltmek veya zayıflamak amacıyla uygulanan az yemek yemeninde içinde olduğu beslenme düzeni, perhiz, rejim. ...

Diyapazon nedir ne demektir? Diyapazon ne işe yarar?

Diyapazon çeşitleri Diyapazon (fizik) titreştirildiğinde tınlaması ana seslerden birini veren, genellikle ses bulmada kullanılan U bi...

Diyalel nedir ne demektir? Anlamı

Diyalel (mantık) Bir önermeyi başka bir önermeyle tanıtlamak yoluyla yapılan sofizm, üstü örtülü bir çeşit kısırdöngü. Diyalel mantıkta, ...

Doymak nedir? Doya doya ne demektir? Anlamı

İsteği kalmayıncaya kadar yemek, açlığı kalmamak. Çocuk doydu artık yemeye zorlama. Yeterli bulmak. Dünyanın parasını kazandı hala doymadı...

Diyaklaz nedir ne demektir?

Diyaklaz, belirli kaya tabakalarının birtakım hareketleri sonucunda oluşan büyük yer kırığı. Vadi doğrultuları ile diyaklaz doğrultuları, a...

Doruk nedir ne demektir? Anlamı

Doruk zirve Zirve, şahika eş anlamları. Dağ, ulu ağaç gibi büyük şeylerin en yüksek yeri. Doruğa tırmanmak. (mecazi) Bir durum, a...

Doping nedir? Doping yapmak ne demektir? Anlamı

Doping Bir yarışmada, yarışma süresince ve geçici olarak vücuda üstün yetenek ve enerji sağlamak amacıyla kullanılan uyarıcı maddedir....

Don kişot kimdir? Donkişotluk nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Don Kişot Don Kişot (İspanyolca: Don Quixote ya da Don Quijote) , İspanyol romancı Miguel de Cervantes Saavedra'nın romanı ve ayn...

Donakalmak ne demektir? Donup kalmak deyiminin anlamı nedir?

Şaşırıp bir süre ne yapacağını, ne diyeceğini bilemeden hareketsiz kala kalmak. Hafize bir şey olduğunu hissetmişti sanki; durdu, dili tutu...
2 Yorum

Don nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

(Eskiden) Giysi. İç çamaşırı. Hava sıcaklığının sıfırdan aşağı düşmesiyle suların buz tutması durumu. Bu yıl çok don oldu. At tüyünün re...

Domuz nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Yaban domuzu (zooloji) Kalın derili çift parmaklılardan, eti ve yağı için beslenen ancak İslam da eti yenmemesi gereken, haram olan,...

Dominyon nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İngiltere kralını en yüksek yetkili tanımakla birlikte, yönetim yönünden özerk olan ülke. Dominyon, eskiden Britanya İmparatorluğu'na ...

Domino nedir? Domino etkisi ne demektir? Kısaca anlamı

Domino oyunu Üzerlerindeki sayıların noktalarla gösterildiği, dikdörtgen biçimindeki her taşta iki adet sayı bulunan ve uçlardaki ayn...

Dolu nedir ne demektir? Anlamı

Dolu yağışı Havanın üst katmanlarında, soğuktan donarak yere, yuvarlak ve çeşitli boylarda buz taneleri biçiminde düşen sağanak, buz ...

Dolomit nedir? Kısaca özellikleri ve kullanım alanları

Dolomit kristali Dolomit, kireç taşlarında kalsiyum oksidin yerini kısmen ya da tamamen magnezyum oksidin almasıyla oluşan, doğal kals...

Dolma kalem nedir ne demektir? Anlamı

Dolma kalem İçindeki hazneye mürekkep doldurularak kullanıldığı için bu adı alan, yazı yazılırken kağıda sürüldükçe haznesindeki mürek...

Dolikosefal nedir ne demektir? Anlamı

Dolikosefal (uzun kafatası) Dolikosefal, kafatasının ön arka ekseni yan eksenine göre % 80 oranında uzun olan (kimse) demektir. Tipik ...
1 Yorum

Divit nedir ne demektir? Divit uçlu kalem

Divit uçlu kalem ve hokkası Eskiden kuşak arasında taşınan ve kalemliğiyle hokkası bir arada olan yazı takımı. Hokka, divit ve uç kull...

Divanhane nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlı Bahriye Nezareti dairesi. Padişahın tersaneyi ziyareti esnasında dinlendiği ve tersanenin yönetildiği yer divanhanedir. (İ...

Dişli nedir ne demektir? Anlamı

Dişliler Dişleri olan. Dişli çark. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen (kimse). Dişleri olan çark. Dişliler, önemli bir mekanik...