Diyalel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Diyalel (mantık) Bir önermeyi başka bir önermeyle tanıtlamak yoluyla yapılan sofizm, üstü örtülü bir çeşit kısırdöngü.
  2. Diyalel mantıkta, savı kanıt olarak kullanmak suretiyle gerekli ve karanlık bir şeyi yine aynı şekilde gerekli ve karanlık olan bir şeyle ispatlamaya, ikinci şeyi de birinciyle ispatlamaya çalışmaktan doğan hatalı muhakeme.
( 0 soru/yorum )