Divanhane nedir ne demektir? Anlamı


  1. (tarih) Osmanlı Bahriye Nezareti dairesi.
    Padişahın tersaneyi ziyareti esnasında dinlendiği ve tersanenin yönetildiği yer divanhanedir. Şakir Batmaz
  2. (tarih) Topkapı Sarayı'nda Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek üzere toplandıkları yer.
    Vezirler gelince selam vererek hep birden divanhaneye girerler, herkes Osmanlı teşrifat kaideleri lüzumunca makamının bulunduğu yere geçerek sadrazamın gelmesini beklerdi.
  3. Geniş sofa. (Sofa, evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol)
  4. Baş oda.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.