Divanhane nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (tarih) Osmanlı Bahriye Nezareti dairesi.
    Padişahın tersaneyi ziyareti esnasında dinlendiği ve tersanenin yönetildiği yer divanhanedir. (İlgili cümle kaynağı: Şakir Batmaz)
  2. (tarih) Topkapı Sarayı'nda Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek üzere toplandıkları yer.
    Vezirler gelince selam vererek hep birden divanhaneye girerler, herkes Osmanlı teşrifat kaideleri lüzumunca makamının bulunduğu yere geçerek sadrazamın gelmesini beklerdi.
  3. Geniş sofa. (Sofa, evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol)
  4. Baş oda.
( 0 soru/yorum )