Dolomit nedir? Kısaca özellikleri ve kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kristal dolomit
Dolomit kristali
Dolomit, kireç taşlarında kalsiyum oksidin yerini kısmen ya da tamamen magnezyum oksidin almasıyla oluşan, doğal kalsiyum ve magnezyumlu karbonat birleşiminde bir mineral türüdür. Kimyasal formülü: CaMg (CO3)2'dir.

Kalsit ve aragonit ile birlikte, dolomit Dünya'nın kabuğunun yaklaşık yüzde 2'sini oluşturur. Aynı zamanda dolomit karbonatit olarak bilinen magmatik kayaçlarda da görülür.

Granüler dolomit kayaç
Granüler dolomit
Dolomit kristalleri renksiz, beyaz, krem, pembemsi veya mavimsi renklerde olabilir. Kayaçlarda bulunan granüler dolomitler koyu gri, krem veya beyaz olma eğilimindedir. Dolomit kristalleri saydamdan yarı saydamlığa kadar değişir, ancak kayalardaki dolomit taneleri tipik olarak yarı saydam veya neredeyse opaktır. Dolomit, kalsit gibi, elmas şeklindeki yüzleri olan altı kenarlı polihedronlara ayrılır. Mohs sertliği 3,5 - 4 özgür ağırlığı da 2,85 ± 0,01'dir. Ayrıca bazı dolomitler sürtünme ışınımlıdır (triboluminescent).

Dolomit başlıca magnezyum elementi elde etmede ve ateş tuğlası yapımında ve inşaat, ziraat, cam, boya, seramik, kimya ve demir-çelik gibi sektörlerde sıklıkla kullanılan bir mineraldir.
( 0 soru/yorum )