Natürizm (doğacılık) nedir? Natürist ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (felsefe) Doğayı kutsama ve yüceltme tutumu.
  2. Dinin kökenini ay, güneş, ateş, fırtına gibi çarpıcı nesnelerin kişileştirilmesine ve yüceltilmesine bağlayan tarih görüşü.
  3. Toplumsal kurumlarda ve yaşama biçimlerinde doğaya dönüşü öneren öğreti. → Nüdizm.
  4. (edebiyat) Fransa'da 1897'de Saint-Georges de Bouhelier'nin temelini attığı, bilim ve endüstriyi çağdaş dünyaya özgü güzellikler olarak değerlendiren, maddeci ve şiirsel öğeleri birleştirmek isteyen ve yaşama bir bütün olarak gören edebiyat akımı.


  • Natürist (doğacı): Felsefede ya da sanatta doğacılığı tutan (kimse ya da şey).
( 0 soru/yorum )