Diyaklaz nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Diyaklaz, belirli kaya tabakalarının birtakım hareketleri sonucunda oluşan büyük yer kırığı.
    Vadi doğrultuları ile diyaklaz doğrultuları, aşağı yukarı, ayni sebebin etkisi altındadır. (Türk Coğrafya Dergisi)
  2. Çatlak.
    Bu kireç taşları ve mermerler genellikle tabakalaşma göstermezler; masif yapılıdırlar ve iyi gelişmiş çatlak ve diyaklaz sistemlerine sahip bulunurlar. (İlgili cümle kaynağı: İstanbul Yerbilimleri)
( 0 soru/yorum )