Karekök nedir ne demektir? Karekök (√) İşareti

Karekök işareti Karekök, (matematik) karesi, karekökten çıkan sayıya eşit olan sayı demektir. Bir başka ifadeyle karekök, "kendi...
2 Yorum

Kare nedir ne demektir? Anlamı

Kare (matematik) Kenarları birbirine eşit, açıları dik olan dörtgen, dördül. Bu biçimdeki şey. Kare masa. (sinema) Bir film kuşağ...

Karbüratör nedir ne demektir? Karbüratör ne işe yarar?

Karbüratör Karbüratör, (teknik) patlamalı motorlarda, motoru besleyen yakıt-hava karışımını belli oranlarda ve otomatik olarak hazırl...

Karbonlama nedir ne demektir?

Çelik yapımında olduğu gibi, karbonun erimiş metallerde çözündürülmesi, çeliğe karbon verme işlemi, karbürleme. Metalürjide çeliği, başka b...

Karbür nedir? Karbürleme ne demektir? Anlamı

Karbür, (kimya) metalürjide, metallerin karbonla yaptığı ve ısıl işlem sonucu yapıda çökelen ve onların sertleşmesine yol açan bileşik. ...

Karbon kağıdı nedir ne demektir ne işe yarar?

Karbon kağıdı Aynı anda hem yazmak hem de bir kopyasını çıkarmak için iki yazı kağıdının arasına konulan, üstteki kağıda yapılan kalem...

Karbon 14 nedir? Kısaca radyokarbon tarihleme yöntemi

Atmosferde güneş ışını etkisiyle karbon-14 oluşumu Karbon 14 (radyokarbon), güneş ışınlarının atmosferde azot atomlarına çarpıp dönüştü...

Karbon fiber nedir ne demektir? Anlamı

Karbon fiber, modern teknoloji ürünü ipliksi bir dokuya sahip yüzde 90'ından fazla karbon atomlarından meydana gelen çok dayanıklı bir m...

Karbonat nedir? Karbonatlama ne demektir? Anlamı

Karbonat (kimya) Karbonik asidin çeşitli bazlarla bileşerek oluşturduğu tuzların genel adı. Sodyum bikarbonat. Karbonatlama: ...

Karayolu nedir ne demektir? Anlamı

Karayolu Şehirleri birbirine bağlayan şehirlerarası asfalt yol, otoban, otoyol. Kara yolu bir ülkenin kalkınmasına, toplumun sosyoekon...

Karayel nedir ne demektir? Karayel nereden eser?

Karayel Kuzeybatıdan, genellikle soğuk, kimi kez fırtına biçiminde esen yerel rüzgar, keşişleme karşıtı. Karayel, bir siklonun arkasın...

Karavana nedir? Karavanacı ne demektir? Anlamı

Karavana Genellikle orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, bol yiyecek alan, kenarları dik, derince maden kap. Asker, denizci...

Karavan nedir ne demektir? Anlamı

Karavan Karavan bir otomobilin veya başka bir taşıtın arkasına takılan ve ev gibi kullanılabilen, tekerlekli, üstü kapalı römork veya ...

Kararsız nedir? Kararsızlık ne demektir? Anlamı

Kararı olmayan, bir kararda durmayan, karar veremeyen, ikircikli, ikircimli. Kararsız hareketleriyle işin gidişini bozdu. Düzensiz, denges...

Kararlılık nedir ne demektir? Anlamı

Kararlı olma durumu. (fizik) Denge konumundan az çok ayrılan bir cismin yeniden denge konumuna dönebilmesi. (kimya) Kimyasal bir madden...

Kararlı nedir? Kararlı denge ne demektir? Anlamı

Bir karar üzere olan, düzenli. Şehre dağılan bir kalabalık değil de, canlı, kararlı başlar dik bir topluluk olarak yürüdük. (İlgili cümle k...

Karargah nedir ne demektir? Anlamı

Deniz kuvvetleri komutanlığı karargahı (Arapça, Farsça) Ordunun büyük birliklerinde ve belli başlı kurumlarında komuta ve güdüm kuru...