Karbonat nedir? Karbonatlama ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir kaşık karbonat
Karbonat
  1. (kimya) Karbonik asidin çeşitli bazlarla bileşerek oluşturduğu tuzların genel adı. Kimyada bir karbonat, bir karbon ve üç oksijen atomundan oluşan bir iyon veya bu türü anyonu olarak içeren bir bileşiktir. Karbonat iyonunun moleküler formülü CO32-'dir.
  2. Sodyum bikarbonatın halk arasındaki ve mutfaktaki genel adı. Benim bildiğim karbonat keke falan katılır. Kabarsın diye... (M. Yenigün)


  • Karbonatlama: Karbonik asit alabilen maddelere bu gazı vererek onları karbonat durumuna getirme işi. Karbonatlamada, sulu bir çözeltideki bikarbonat ve karbonat iyonlarının konsantrasyonu, karbonatlı su verecek şekilde arttırılır. Karbonatlama, basınçlı karbon dioksit gazı verilerek veya karbonat veya bikarbonat tuzları çözülerek gerçekleştirilir.
( 0 soru/yorum )