Kazımak nedir? Kazıtmak ne demektir? Anlamı

Saçları kazımak Kesici bir aracı sürte sürte bir şeyin yüzündeki bölümü kaldırmak. Duvardaki eski boyaları kazıdık. (kelime ile ilgil...

Kazık nedir ne demektir? Anlamı

Kazık Toprağa çakılmak için hazırlanmış ucu sivri odun parçası. Yağlı güreşte, güreşçinin, elini hasmının kispeti içine sokması. (a...

Kazıcı nedir ne demektir? Anlamı

Küçük kazıcı makine (ekskavatör) Kazı yapan kimse, araç ya da makine. Şirketin iki ekskavatörü (kazıcı kepçe) bulunuyordu. Bunları ik...

Kazı nedir? Kazı bilimi ne demektir? Anlamı

Toprağı kazma işi ya da kazılan yer. Tahta maden gibi şeyler üzerine yazı ya da resim oyma işi. (arkeoloji) Yer altındaki tarihsel d...

Kazein nedir ne demektir? Anlamı

Kazein Sütte bulunan ve çeşitli boyaların, yapıştırıcıların, plastiklerin, yapay tekstil liflerinin yapımında ve daha birçok sanayi da...

Kazayağı nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye'de Kazayağı otu Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzer bir bitki türü. Çok kollu çengel. (denizcilik) İki ucu...

Kazasker nedir? Kazaskerlik ne demektir? Anlamı

Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri (minyatür 16.yy) Kazasker (tarih, kadı ya da kazı ve asker) Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının en y...

Kazaska nedir ne demektir? Anlamı

Kazaska bacak figürlerine önem vererek ve hızlı oynanan, Kazak kökenli bir Rus halk dansı. Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları nedeniyle Ankara...

Kazara nedir ne demektir? Anlamı

Rastgele, tesadüfen. Allah Teâlâ, her birimizi teker teker çok seviyor. Bizleri O yarattı. Burada kazara bulunmuyoruz (S. Friedlander). Ka...

Kazandibi nedir ne demektir? Anlamı

Kazandibi tatlısı Kazandibi, süt, şeker, nişasta ve pirinç unuyla yapılan, pişirilirken dibi tutturularak hafif yanık kokusu verdirile...

Kazanç nedir? Kazançlı ne demektir? Anlamı

Kazanç Kazanılan şey, temettü eş anlamı. Kazancının azlığıyla yakınmak ya da çokluğuyla övünmek gibi adetleri yoktu. (mecazi) Yarar...

Kazak nedir ne demektir? Anlamı

Bayan kazağı Baştan geçme, genellikle kollu bazen de kolsuz, boyu en çok kasıklara kadar gelen örme giysi. Anası ona bir kazar ördü. ...

Kaytarma nedir? Kaytarmak ne demektir? Anlamı

İşten kaçmak. İlki, insanların doğal içgüdülerinden ve rahata olan düşkünlüklerinden kaynaklanan "doğal kaytarma", ikincisi ise &...

Kaytan nedir ne demektir? Kaytan Bıyık

Kaytan bıyık (Orhan Gencebay) Pamuktan ya da ipekten bükülerek yapılmış ince sicim. Küçük motorları çalıştırmak için kullanılan, uc...

Kayrak nedir ne demektir? Anlamı

Kayrak taşı Üzerinde kayılacak yer. Kayağan taş. Sekerek oynanan bir çocuk oyununda kullanılan yassı ve yuvarlak taş. Kayşa yapan ...

Kayra nedir? Kayracılık ne demektir? Anlamı

(felsefe) Allahü Teala'nın nesneler dünyasını yöneten yetkin gücü. Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, ...

Kaynaşma nedir? Kaynaşmak ne demektir? Anlamı

Ayrılmayacak biçimde iyice yapışıp birleşmek. Birbirine iyice uymak. Bu renkler iyi kaynaşmış. Sıkı fıkı olmak, iyice anlaşıp bağdaşmak. ...

Kaynama nedir? Kaynama noktası ne demektir? Anlamı

Kaynama Kaynama noktası (fizik) bir sıvının içinde gözle görünür buharlaşmanın başladığı ve sıvının buhar basıncının açık hava basınc...

Kaynamak nedir ne demektir? Anlamı

Kaynamak (fizik) Bir sıvı için buhar basıncı açık hava basıncına eşitlenip, içinde gözle görülür buharlaşma başlamak. Suyun kaynamas...

Kaynak nedir ne demektir? Anlamı

Doğal su kaynağı Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba. Gülüşleri hiç kirlenmemiş kaynak suları gibi berraktı. (İlgili cümle ...

Kayış nedir ne demektir? Anlamı

Kayışlar Bir kasnak, makara veya dişli de oluşan dönme gücünü başka bir kasnağa aktarmak amacıyla kullanılan ve iki kasnak arasına ge...

Kayısı nedir ne demektir?

Kayısı Kayısı, (botanik) anayurdu Asya olan, dalları yaygın ve dik, yaprakları az çok yürek biçiminde, oldukça büyük çiçekleri pembem...