Kazasker nedir? Kazaskerlik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri minyatürü
Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri
(minyatür 16.yy)
Kazasker (tarih, kadı ya da kazı ve asker) Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının en yüksek rütbesi olup devlet görevlisi sınıflarının dava, veraset vb. hukuki işlerine bakan, devlete ait toprak ve gelirlerle ilgili davaları gören, kendi mıntıkaları içindeki kadı ve müderrisleri denetleyen, barış ve savaş zamanı divanda kadılık yapan, biri Rumeli'den biri de Anadolu'dan sorumlu iki görevli.

  • Kazasker lokması: Bir çeşit süslü lokma.
  • Kazaskerlik: Kazaskerin görevi ya da makamı.
( 0 soru/yorum )