Kayrak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Birleştirilmiş farklı renk ve şekillerdeki kayrak taşlarından oluşan tabaka
Mimaride kayrak taşı
  1. Ekime elverişli olmayan, verimsiz, taşlı, kumlu (toprak veya arazi).
  2. (mimari) Yer döşemede ve duvar kaplamada kullanılan, kolay dilimlenme özelliği gösteren, değişik renk tonlarında olabilen, farklı, şekil, boyut ve kalınlıkta kesilebilen bir yassı taş türü, kayağan taşı. Volkan külü, çamur taşı, ve silttaşı bileşiminden oluşmuştur. (F. Babacan)
  3. Bileği taşı. Kayrak sözü, bileği taşı, bilemek ve keskinlik anlamında, dünyadaki bütün Türk kesimlerinde, belki de en çok yaygın olarak görülen bir deyiş idi. (B. Ögel)
  4. Yassı, düz taş.
  5. Yassı bir biçimde. "Canım şöyle sövüş domates, kayrak kayrak kesip tabağa dizip sofraya koymak da mı yok?" (İlgili cümle kaynağı: Muzaffer İzgü)
  6. Yere dikdörtgen şekilli çizgiler çizilip sekerek ayak ile taşın kaydırılmasıyla oynanan ve "kayrak" adı verilen çocuk oyununda kullanılan yassı ve yuvarlak taş.
  7. Üzerinde kayılan yer.
( 0 soru/yorum )