Havya nedir ne demektir? Havya ne işe yarar?

Kızdırılmış bir havya Havya, elektronik devre elemanları gibi bazı metalleri birbirine eklemek için yapılan lehimleme işlerinde lehim ...

Havuç nedir ne demektir?

Havuç Havuç (botanik) maydanozgillerden, ana yurdu Orta Avrupa olan, çiğ ve pişmiş olarak yenebilen, A vitaminince zengin, uzunca kon...

Hazar nedir ne demektir? Anlamı

Hazar denizi ve Kırım yarımadası arasında yaşamış eski bir Türk boyu ya da bu boydan olan kimse. Barış. (askeri terim) Bir yerde oturma,...

Hav tüyü nedir ne demektir? Anlamı

Hav tüyü Kuşların gövdesinde büyük tüy ve teleklerin altında bulunan yumuşak, ince tüy. Kuğunun hav tüyleri çok beyaz olduğu için fiy...

Havşa nedir ne demektir? Anlamı

Havşa Bir vida ya da bir cıvata başının zemine tam olarak (çıkıntı yapmadan) oturması için, vida ya da cıvata çapından daha geniş ola...

Havsala nedir? Havsalası almamak ne demektir? Anlamı

(anatomi) Kalça kemikleri arasındaki boşluk, leğen. (mecazi) Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi.

Havluluk nedir ne demektir? Anlamı

Askılık şeklinde banyo havluluğu Havlu asmaya yarayan araç, havlu askılığı. Sabunluk, havluluk ve kağıtlık gibi aksesuarlar yerden 5...

Havlu nedir ne demektir? Anlamı

Havlu Üzerinde ince, iplikçik halinde tüyleri bulunan, su emici özelliği sayesinde kurulanmaya yarayan havlı dokuma, bez. Havlu ku...

Havuz nedir ne demektir? Anlamı

Ormanlık alan içinde güzel bir yüzme havuzu Su biriktirmek, yüzmek ya da çevreyi güzelleştirmek üzere ve altıyla yanları çeşitli yön...

Havlıcan nedir ne demektir? Havlıcan Bitkisi

Havlıcan rizomu (kökleri) Havlıcan (botanik) zencefilgillerden, güzel çiçekli, kılıç gibi uzun ve yeşil yapraklı, yaklaşık 3 metre boy...

Havar nedir ne demektir? Anlamı

(halk dilinde) "İmdat, yetişin" anlamında bir ünlem. Yardım almadan eve çıkamayacağını anlayınca da, "Havar havar!" di...

Havari nedir ne demektir? Anlamı

Hz. İsa ve havarileri Hazreti İsa (a.s.)'ın öğüt ve inançlarını yaymak işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri. Hz....

Havas nedir ne demektir? Anlamı

Nitelikler, özellikler. Eskiden kendilerinin halktan üstün ve ayrıcalıklı olduğunu öne süren tabaka, avam karşıtı. Okumuşlar, bilginler. ...

Havalı korna nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Havalı korna Küçük bir elektrikli aracın ürettiği basınçlı havayla ses çıkartan taşıt düdüğü. Halkın korna dediği (düdük) klakson çalı...

Havalı kırıcı nedir ne demektir?

Genellikle belediye inşaat ve kömür işçilerinin asfalt beton gibi sert zeminleri kırmak ve kazmak için kullandıkları, bir kompresörün be...

Havalı nedir ne demektir? Anlamı

Şöyle ya da böyle havası olan. Ağır havalı bir yer. İyi hava alan. En havalı oda ikinci katta. (mecazi) Aklı havada, yaramaz, haylaz. (...

Havale nedir ne demektir? Anlamı

Havale Bir işi, bir başkasının sorumluluğuna bırakma, devretme, ısmarlama. Banka, postane ve benzerlerinin aracılığıyla gönderilen p...

Havalandırma nedir ne demektir?

Havalandırma sistemi Havalandırmak işi, kapalı bir yerin havasını değiştirmek için dışarıdan temiz hava verme ya da hava akımı oluştu...

Havai hat nedir ne demektir? Anlamı

Yüksek gerilim elektrik taşıyan havai hat şebekesi Genellikle demiryolu boyunca dikilen direklere gerilmiş telgraf ya da telefon tel...

Havai fişek nedir ne demektir? Anlamı

Havai fişek roketleri Festival, düğün ve bayramların gece kutlamalarında kullanılan yerden fırlatılarak gökyüzünde belli bir mesafede...

Havai nedir? Havailik ne demektir? Anlamı

Gök renginde. (mecazi) Hoppa. Eğlenceden çok hoşlanır. Havai, şımarıktır. (mecazi) Değersiz boş. Havayla ilgili, havada bulunan.

Havagazı nedir ne demektir? Anlamı

Hava gazı lambası Yüzde 70 oranındaki taş kömürü gazına yüzde 30 su gazı eklenerek elde edilen ısı ve ışık sağlayıcı karışım. (Resim:...

Havadis nedir ne demektir? Anlamı

Havadis, ilgiyle karşılanabilecek haber. Nihayet yazın başında hepsi birden kayboldular. O andan itibaren havadisler sızmaya başladı (A. H. ...

Hava cıva nedir ne demektir? Havacıva otu bitkisi

Havacıva otu bitkisi (botanik) Sığırdili familyasından, Akdeniz bölgesinde yetişen, çiçekleri mavi, yaprakları büyük ve en çok 30 cm...

Hav nedir? Havlı ne demektir? Anlamı

Havlı kadife kumaş Kadife, çuha vb. kumaşların yüzeyindeki ince tüy. Hav ayarı : Dokuma tezgahlarında hav kesim yüksekliğini ayarl...

Hattı Hümayun nedir ne demektir? Anlamı

Hattı hümayun (tarih) Osmanlı Devletinde hükümdarın, kendisine sunulan bir konudaki görüş ve kararını bildirmek üzere yazdığı ya da böyle b...

Hattat nedir? Hattatlık ne demektir? Anlamı

Hattat Güzel yazı yazan hat sanatı ile uğraşan sanatçı. Mesleği güzel yazı yazmak olan kimse. Matbaanın icadından önce bu sanat ...
2 Yorum

Hatmi nedir ne demektir? Hatmi Çiçeği

Renk renk gül hatmi çiçekleri Ebegümecigillerden, pembe, beyaz çiçekli, uzun boylu, sulak yerlerde yetişen, yumuşak, otsu süs bitkisi;...

Hatip nedir kimdir? Hatiplik ne demektir? Anlamı

Topluluk karşısında söz söyleyen, güzel ve rahat konuşan kimse, konuşmacı. Fakat güzel konuşmak konusunda çok ustadır; iyi bir hatiptir, ho...

Hatime nedir ne demektir? Anlamı

Hatime (edebiyat) anlatılarda, konuyu bağlayan, derleyip toplayan son bölüm, bitiş, son söz, son deyiş. Kitabın sonunda bir de hatime bölü...

Hatırşinas nedir ne demektir? Anlamı

Hatıra saygılı, saygı gösteren, hatır sayan, hatır kırmayan (kimse). Hatırşinas, güler yüzlü, zarif, kibar, düşünceli, çelebi bir Üsküdar be...

Hatıra nedir ne demektir? Anlamı

Hatıra defteri Bir kimseyi ya da bir olayı hatırlatan nesne, andaç, anmalık, yadigar. Refik Bey "bu saat sana hatıram olsun oğlu...

Hatıl nedir ne demektir? Anlamı

Hatıl yığma ya da hımış yapılarda, ağırlığı yatay olarak dağıtıp duvarın düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek üzere duvarın içine ya da ...