Havsala nedir? Havsalası almamak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (anatomi) Kalça kemikleri arasındaki boşluk, leğen.
  2. (mecazi) Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi.

  • Havsalası almamak: (deyiminin anlamı) Akıl kabul edememek.
  • Havsalası dar: Anlayışı kıt olan, hoşgörüsüz.
  • Havsalası geniş: Hoşgörüsü olan, hiçbir şeyi önemsemeyen.
  • Havsalasına sığmamak: Aklı almamak, kabul edememek.
( 0 soru/yorum )