Havas nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Nitelikler, özellikler.
  2. Eskiden kendilerinin halktan üstün ve ayrıcalıklı olduğunu öne süren tabaka, avam karşıtı.
  3. Okumuşlar, bilginler.
  4. Eskiden bazı hastalıkları iyileştirmek için okunan dualar.
  5. Duyumlar.

  • Havası hümayun: (tarih) Osmanlı devletinde zaptedilen yeni topraklardan hazineye alıkonanlara verilen ad.
  • Havası vüzera: (tarih) Vezirlerle ümeraya, görevlerine bağlı olarak verilip görevlerinin bitmesiyle geri alınan haslar.

Tasavvufta Avam ve Havas

Tasavvuf ıstılahatında insanlar arasında şöyle bir tasnif yapılır: Avam, havas, hass'ül has. Avam sıradan, duyduklarıyla hareket eden, hakiki bir ilim sahibi olmayıp ancak ilim erbabı bir şey söylerse onlardan öğrenen, ilmin kaynaklarına inmekten aciz olan insanlardır. Buradaki avam; banal, adi, düşük manasında değildir. Havas ise zahiri ilimleri ve dini ilimlerin zahirini öğrenip bununla amel eden, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle ve kendi cüz'i iradesiyle devamlı O'na yakın olmayı murad ederek, bu hususta çalışarak, kemal yolunda biraz daha ilerleyen kişilerdir. (Kaynak: M. Fatih Çıtlak)
( 0 soru/yorum )