Havas nedir ne demektir? Anlamı


  1. Nitelikler, özellikler.
  2. Eskiden kendilerinin halktan üstün ve ayrıcalıklı olduğunu öne süren tabaka, avam karşıtı.
  3. Okumuşlar, bilginler.
  4. Eskiden bazı hastalıkları iyileştirmek için okunan dualar.
  5. Duyumlar.

  • Havası hümayun: (tarih) Osmanlı devletinde zaptedilen yeni topraklardan hazineye alıkonanlara verilen ad.
  • Havası vüzera: (tarih) Vezirlerle ümeraya, görevlerine bağlı olarak verilip görevlerinin bitmesiyle geri alınan haslar.

Tasavvufta Avam ve Havas
Tasavvuf ıstılahatında insanlar arasında şöyle bir tasnif yapılır: Avam, havas, hassü'l-hass. Avam sıradan, duyduklarıyla hareket eden, hakiki bir ilim sahibi olmayıp ancak ilim erbabı bir şey söylerse onlardan öğrenen, ilmin kaynaklarına inmekten aciz olan insanlardır. Buradaki avam; banal, adi, düşük manasında değildir. Havas ise zahiri ilimleri ve dini ilimlerin zahirini öğrenip bununla amel eden, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle ve kendi cüz'i iradesiyle devamlı O'na yakın olmayı murad ederek, bu hususta çalışarak, kemal yolunda biraz daha ilerleyen kişilerdir.
Kaynak: M. Fatih Çıtlak

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.