Havalandırma nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir evdeki havalandırma sistemi
Havalandırma sistemi
  1. Havalandırmak işi, kapalı bir yerin havasını değiştirmek için dışarıdan temiz hava verme ya da hava akımı oluşturma işlemi.
  2. Dokumacılıkta, boyadan çıkan kumaş ya da ipliği parlatmak için üzerine hava verme işlemi.


  • Havalandırma sistemi: Bir yerin havasını değiştirmeye, temizlemeye yarayan düzen, havalandırıcı.
  • Havalandırma havuzu: Pis suya bol havanın karıştırılarak temizlendiği havuz.
  • Havalandırma penceresi: Havalandırmayı sağlamak için, pencerelerin üst bölümünde bırakılan boşluğa takılan ve genellikle yatay yönde dönerek açılan küçük pencere.
( 0 soru/yorum )