Yalan makinesi nedir?

Yalan makinesi Yalan makinesi, bir soruşturmada, sorguya çekilen kimsenin doğruyu söyleyip söylemediğini kan basıncı, nabız, solunum v...

Varagele Nedir Ne Demektir? Anlamı

Herhangi bir makinenin bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası. İki nokta arasında gidip gelerek yapılan (iş) ya da böyle bir işi ya...

Varyant Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bir metnin, bir yapıtın az çok farklılık gösteren benzerlerinden, nüshalarından her biri, değişke. (biyoloji) Bir türün, temel ve örnek o...

Vargel nedir ne demektir? Anlamı

Bir vargel tezgahındaki hareketli vargel kısmı Herhangi bir makinenin bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası: Bu sorular "varge...

Ürümek nedir ne demektir? Anlamı

Hayvanlar ve özellikle köpekler için havlamak, ulumak anlamlarına gelir: İt ürür, kervan yürür. Ürümesini bilmeyen it, sürüye getirir kur...

Ünlem (!) nedir ne demektir? Anlamı

Ünlem işareti Kimi zaman sevinme, kızma, korku, acıma, şaşma gibi ansızın beliren duyguları, kimi zaman da bir takım doğa seslerini ya...

Üsküf nedir ne demektir? Anlamı

Üsküf, boru biçiminde ve 60 - 70 cm kadar uzunlukta olup başa giyilince yarısı arkaya sarkan bir tür sarıktır. Üsküf, eskiden yeniçerilerin...

Üstübeç Nedir Ne Demektir? Anlamı

Üstübeç, kuvvetli bir zehir niteliği taşıdığından kullanılışı kimi koşullara bağlı olan, yağlı boya ve macunlarda dolgu gereci olarak kullan...

Uranüs Nedir Ne Demektir?

Uranüs Gezegeni Uranüs, Güneş'e uzaklık bakımından yedinci olup Satürn'le Neptün arasında yer alan, dört uydusu bulunan, kütle...

Ulufe Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bir hizmet karşılığı, özellikle kapıkulu askerlerine verilen para, günledik olarak hesaplanır ve üç ayda bir ödenirdi. İlgili birleşik kel...

Şebek nedir ne demektir? Anlamı

Şebek maymunu (zooloji) Afrika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan bazı maymun cinslerine verilen ad. (mecazi) Çirkin ve arsız: Şe...

Umacı nedir ne demektir? Anlamı

Umacı, halk dilinde küçük çocukları korkutmak amacıyla uydurulmuş hayali yaratıklara verilmiş adlardan biri, öcü: Çeşitli yörelerde "öc...

Takatuka Nedir Ne Demektir? Anlamı

Gürültü patırtı. Tipo baskı tekniğinde, baskı makinesine yerleştirilen dizilmiş harfleri, kurşun satırları ve klişeleri, baskıdan önce iyic...

Şambrel nedir ne demektir? Anlamı

Şambrel (iç lastik) Şambrel, top ve araba bisiklet tekerleklerinin şişkinliğini veren iç lastiktir. Eskiden daha çok kullanılan şambre...
1 soru/yorum

Sahne nedir ne demektir? Anlamı

Sahne (tiyatro) Bir oyunun sahnelendiği özel biçimli ve donanımlı yer. Bu biçimde düzenlenmiş, herhangi bir yerdeki zeminden yüksekç...