Ütopya nedir? Ütopik ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ütopik bir gökyüzü ülkesi, Ütopya
Ütopik şehir Ütopya
Ütopya, halihazırda mevcut olmayan, gerçekleşmesi arzu edilmesine rağmen gerçekleşmesi imkansız olan tasarı, düşünce, kavram veya düzene verilen addır. Ütopik ise ütopya gibi olan, ütopya ile ilgili olan, ütopyaya dayanan gibi anlamlara gelir.

Thomas More'un Yunanca "yer" anlamına gelen "topos" kelimesinin başına "yok" anlamına gelen "U"yu eklemek suretiyle oluşturduğu bir kelime olan Ütopya (utopia, utopias), her şeyin mükemmel olduğu düşünülen bir yer için kullanılan bir terimdir. Sosyal adaletin elde edildiği hayali bir dünyayı ve bunu garanti edebilecek hayali ilkeleri tanımlamak için kullanılmıştır. Sunduğu mükemmel toplumun ve ideal bir yaşamın erişilemez gibi görünmesi ise Ütopyayı "imkansız" ile eş anlamlı hale getirmiştir.
( 0 soru/yorum )