Üsküf nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Üsküf, boru biçiminde ve 60 - 70 cm kadar uzunlukta olup başa giyilince yarısı arkaya sarkan bir tür sarıktır. Üsküf, eskiden yeniçerilerin giydiği bir çeşit başlık olup tarihi kaynakların rivayetine göre üsküf Murat Han Gazi zamanında kullanılmaya başlanmıştır.
  2. Eskiden saraylarda kadınların giydikleri uçları arkaya sarkan, külah biçiminde keçeden veya kaim kumaştan yapılmış başlık. Keçeden veya örme olarak yapılan üsküfün yarısı başa geçer, yarısı da enseye doğru sarkar ki Osmanlı Saraylarında bulunan sultan hanımların resimlerinde benzerleri görülür. XV-XVII. asırlarda Avrupa kadınları da üsküf giymişlerdir.
( 0 soru/yorum )