Takatuka Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gürültü patırtı.
  2. Tipo baskı tekniğinde, baskı makinesine yerleştirilen dizilmiş harfleri, kurşun satırları ve klişeleri, baskıdan önce iyice yerleştirmek için üzerilerine vurmaya yarayan tahta takoz.
  3. Uzun tütün çubukların kullanıldığı çağlarda odanın ortasına yerleştirilen kül çanağı.
( 0 soru/yorum )