Yalnız nedir ne demektir? Yalnız ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yalnız sözcüğünün Y harfini oluşturan yalnız adam
Yalnız, yalnızlık
  1. Yanında başkaları bulunmayan: Döndüğüm zaman Nesibe gitmişti. Koca evde yalnızdım, evin de yabancısı! (Karay)
  2. Yanında başkaları olmayarak: Yalnız seyahat eden kadınlar, katlanan iskemlelere uzanmışlar, uzaktan, uçuşan bulutlara, süzülen aya bakıyorlardı. (İlgili cümle kaynağı: Müftüoğlu)
  3. Belirtilenden başkası olmadan, sadece, salt: Başka işi gücü yok, yalnız top oynar.
  4. Ama, şu kadar ki: Yalnız, Şakir'in ne mal olduğunu öğrenirse herhalde adını bile anmaz, değil mi? (Ali)

  • Yalnız başına: Kendi kendine, bir kendisi, tek başına: Burada yalnız başına ne yapıyorsun?


Yalnız ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "yalnız" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Yalnız kalanı kurt yer: (atasözünün anlamı) Tek başına kalan, toplumdan kopup ayrılan, kendini tehlikeden koruyamaz.
  • Yalnız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz: Ancak iki kişinin yapacağı iş tek kişiye yaptırılmaz.
  • Yalnız taş, duvar olmaz: İnsan başkalarının yardımı olmadan tek başına önemli ve büyük bir iş başaramaz.
  • Yalnızlık Allah'a mahsus (yaraşır): İnsan toplumsal bir varlıktır, tek başına yaşayamaz.
( 0 soru/yorum )