Varsağı nedir ne demektir? Varsağı Örneği

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Varsağı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türklerinin söyledikleri biçim olarak semaiye benzeyen ve özel bir ezgiyle okunan halk şiiridir. Varsağılar genellikle sekizli bazen de on birli hece ölçüsüyle söylenir. Bu özelliğiyle semaiye benzer ancak ezgisiyle semailerden ayrılır. Varsaklar gayet cesur olmakla ün salmışlardır; bu yüzden varsağılarda da yiğitlik ve mertlik havası ağır basar.


Bir Varsağı Örneği


Erlik günü geldiğinde,
Yiğitlere şan görünür.
Yığın yığın harcanmaya,
Nice yüz bin can görünür.

Kopunca bir büyük savaş,
Er tez gider, korkak yavaş.
Yüreksize akçayla aş.
Erlere meydan görünür.

Bir gün olur yılda, ayda,
Birleşiriz hep Altay’da.
Güz ayında, kurultayda,
Başı börklü han görünür.

Atsız der ki: Ne var canda?
Yatarız taze çimende.
Rus’un adı her gecende,
Gözlerime kan görünür.
( 0 soru/yorum )