Ürümek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hayvanlar ve özellikle köpekler için havlamak, ulumak anlamlarına gelir: İt ürür, kervan yürür.

  • Ürümesini bilmeyen it, sürüye getirir kurt: (atasözünün anlamı) Beceriksiz kimseler, iş yapayım derken çevresindekilere zarar getirirler.
  • Ürüyen köpek (it) ısırmaz: Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı (tehlike) gelmez.
( 0 soru/yorum )