Ulufe Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir hizmet karşılığı, özellikle kapıkulu askerlerine verilen para, günledik olarak hesaplanır ve üç ayda bir ödenirdi.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Ulufe defteri: Yeniçeri ocağından olanların ödeneklerinin yazıldığı defter.
  • Ulufeli acemi: Devşirme acemi oğlanlardan, acemi ocağına verilip ulufe alanlardan her biri.
  • Ulufesiz acemi: Devşirme acemi oğlanlardan, Müslüman ve Osmanlı usul ve örfünü öğrenmek üzere Anadolu'daki çiftçi ailelerinin yanına verilenlerden her biri.
( 0 soru/yorum )