Umum nedir? Umuma mahsus ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Tüm, bütün, hepsi: Şirk ve münafıklıkta ısrar eden bu zalimler; Allah'ın yoktan var edip açığa koyduğu umum varlıklardan herhangi bir şeye ibret nazarıyla bakmıyorlar mı? (Nahl Suresi 48. Ayetten)
  2. Kamu, herkes, halk: İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır. (R. Sıvacıoğlu)
  3. Genel: 1950'lerin başına kadar, Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından her ayın 15'inde yayımlanan Radyo Mecmuasına da abone olmuştuk. (İlgili cümle kaynağı: A. Y. Özemre)


  • Umuma mahsus: Herkese açık, herkes için: Herkesin kayıtsız şartsız girebildiği yerler umuma mahsus yerlerdir. Bu yerler gördükleri hizmetler ve gayeleri itibariyle de umuma açıktır. (Y. Akıncı)
( 0 soru/yorum )