Varyant Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir metnin, bir yapıtın az çok farklılık gösteren benzerlerinden, nüshalarından her biri, değişke.
  2. (biyoloji) Bir türün, temel ve örnek olan tipten farklı oluşan tiplerine verilen ad.
  3. Satrançta bir hamle ya da hamleler grubuyla, aşağı yukarı aynı sonucu doğuracak bir başka hamle ya da hamleler grubu.
( 0 soru/yorum )