Ulema nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Alimler, bilginler. Müslüman alimlerine ulema-yı zahir veya ulema-yı rusum veya sadece ulema denir. Gazali bazen bunlardan Dünya alimleri diye de söz eder. Sufiler için de ulema-yı batın, erbab-ı kulüb (gönül ehli) ve ahiret alimleri gibi ifadeler kullanılır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve kıraat alimleri eğer sufiliğe hiç ilgi duymamış ve bununla meşgul olmamışlarsa zahir uleması sayılırlar. (D. A. Turaç)
  2. Eskiden kendilerine mahsus bir kıyafetleri olan müderris, müftü, kadı, vaiz vb. ilmiye sınıfı mensupları, din bilginleri.
  3. (tarih) Medrese öğrenimi görmüş, özellikle fıkıh, kalem vb. dini bilimlerde söz sahibi kişi. Ulemalar Osmanlı Devleti'nde, devlet görevlileri sınıfının bir bölümüydü.
( 0 soru/yorum )