Kimya nedir ne demektir? Anlamı

Kimya Cisimlerin, yapı ve atom düzeni bakımından değişik cisimlere dönüşmesini, birbirleriyle ilişkiye giren cisimlerin karşılıklı et...

Kimlik nedir ne demektir? Anlamı

Yeni kimlik kartı Birinin belli bir kimse olmasını sağlayan çeşitli koşulların tümü. Bir kimsenin kim olduğunu tanıtlayan belge, kim...

Kilim nedir ne demektir? Anlamı

Eski kilim Kilim, yere serilen ya da duvara asılan, halıdan daha ince ve hafif olan, çeşitli renk, çizgi ve desenlerle süslü, havsız, ka...

Kikirik nedir ne demektir? Anlamı

Zayıf, ince uzun boylu (kimse). (mecazi) Durmadan yerli yersiz kikir kikir gülen (kimse). Çok güldüğüm için küçükken bana kikirik derlerd...

Kızılçam nedir? Kızılçam Ağacı

Kızılçam ağacı Kızılçam, 15 - 20 metre boyunda, genç sürgünleri kızıl, gövdesinin kabuğu kızılımsı kahverengi, odunu fazla değerli olm...

Kızılcık nedir ne demektir? Anlamı

Kızılcık Kızılcıkgillerden, ağaç ya da çalı halindeki bitkiler cinsi ve bunun, güzün yetişen, zeytin büyüklüğünde, kırmızı, tek çekird...

Kızılay nedir ne demektir? Anlamı

Türk Kızılayı Yurt içinde ve yurt dışında savaş, deprem, hastalık salgını, yangın ve su baskını gibi durumlardan zarar görenlere ilaç,...

Kızan nedir ne demektir? Anlamı

Erkek çocuk, oğul, evlat. Rumeli Türkleri arasında «Kızan» çocuk anlamına gelir. Delikanlı, silahlı cesur köy delikanlısı. Bir de kurşun s...

Kızak nedir ne demektir? Anlamı

Kızak Kara batmaması için önü eğimli, kar üzerinde de güzel kayabilmesi için altına uzun çelik şerit monte edilen kar ya da buz üzeri...

Kıymık nedir ne demektir? Anlamı

Kıymık batması Tahta parçalar ve aletler ile çalışırken sürtünme ile ele veya ayağa batan sivri parça, yonga. O kadar öfkeyle yumrukl...

Kıyma nedir ne demektir? Anlamı

Kıyma Kıymak eylemi. Sonradan sıkıştırıldığında tekrar birbirine yapışacak kadar ince ince kıyılmış (doğranmış) et. Köftelik kıyma. ...

Kıyma makinesi nedir?

Mutfak için küçük bir kıyma makinesi Kasapların kullandıkları, huni biçiminde ağzından içeri atılan et parçalarını, burgu biçiminde dö...

Kıyı nedir ne demektir? Anlamı

Avustralya kıyıları (coğrafya) Deniz, göl gibi su kütlelerinin kendilerini çevreleyen toprakla birleştikleri yer. Kıyıda çocuklar yü...

Kıvırcık nedir ne demektir? Anlamı

Kıvırcık Ufak ufak kıvrılmış, fazla kıvrıntılı olan. Kıvırcık saç. Koyunun ince, uzun kuyruklu ve beyaz yünü çok beğenilen bir ırkı ...

Kıvılcım nedir ne demektir? Anlamı

Yanmakta olan bir maddeden kopup sıçrayan küçük ateş parçası. Demir ve taş gibi madenlerin güçlü çarpışmasında ve sürtüşmesinde sıçrayan...

Kıvam nedir ne demektir? Anlamı

Koyuluk, koyuluk derecesi. Karamelin kıvamı önemlidir. Bir şeyin en uygun derecesi, zamanı, tav. Eğlence tam kıvamını bulmuşken... (spor)...