Kıyas nedir? Kıyaslamak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir tutma, denk, eşit sayma.
  Hem siz kendinizi onunla kıyas etmeyin.
 2. Karşılaştırma, mukayese etme.
  Geçen yıllara kıyas edilince bu yıl havalar iyi geçti denebilir.
 3. (dil bilim) Benzetme yoluyla bir sözcüğün, benzerlerine örnek tutularak türetilmesi, örnekseme.
  Birçok sözcük türleri kıyasla yapılmıştır.
 4. (mantık) Tasım.
 5. İslam da, kuran ve hadislerde bulunmayan bir çözümü, Kuran ve hadislerde bulunan benzerlerine uygun olarak karşılama.

 • Kıyaslamak: Mukayese etmek, karşılaştırmak.
 • Kıyas kabul etmek: İki şey arasındaki farkın çok fazla olduğunu belirtmek için söylenir.
 • Kıyasa muhalefet: (edebiyat) Dil kurallarına aykırı olarak sözcük kullanma, cümle kullanma.
( 0 soru/yorum )