Kıyam nedir? Kıyam etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Namaz kılan bir adam kıyamda iken
Namazda kıyam
 1. Ayağa kalkma, ayakta durma.
  Padişahın içeri girmesi üzerine tüm Ayan üyeleri kıyam etmişti. (İlgili cümle kaynağı: K. Öztürk)
 2. (din) Namazda saygı ile ayakta durma ve namazın ayakta kılınan kısmı.
  Namazı oluşturan ana unsurlardan biri olarak kıyam, iftitah tekbiri ve her rekatta Kur'an'dan okunması gerekli asgari miktarı okuyacak kadar süre ayakta durmak anlamına gelir. (H. Karaman)
 3. (din) Ölümden sonra dirilip ayağa kalkma.
  Kıyam, kıyamet kökünden türemiştir. Burada bir emir vardır ki, bu emir "kıyam et" demektir. Kıyam etmek, ayağa kalkmak, dik durmak, uykudan uyanmak, yeniden doğmaktır. (H. Saygı)
 4. Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme.
  Millet kendi fıtratı ve fazilet-i asliyesi itibariyle kendini müdafaa etmeye kıyam etti. (S. - F. Ilıkan)
 5. Ayaklanma, karşı koyma.
  Van Ermenileri kıyam edip hükümeti mahalliyeye asker, jandarma ve polislere silah istimaliyle sokak, cadde ve mahalle arasında tesadüf eyledikleri her ferdi telef etmekte idiler. (N. Onaran)
( 0 soru/yorum )