Kıvılcım nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kıvılcımlar
  1. Yanmakta olan bir maddeden kopup sıçrayan küçük ateş parçası.
  2. Demir ve taş gibi madenlerin güçlü çarpışmasında ve sürtüşmesinde sıçrayan ateş durumundaki küçük noktasal parçacıklar.
  3. (gökbilimi) Güneş yüzeyinde görülen kesikli ışımalara verilen ad.
  4. (fizik) Potansiyelleri farklı iki iletken arasında patlamayla görülen canlı ışık.
( 0 soru/yorum )