Kimlik nedir ne demektir? Anlamı


yeni kimlik kartı
Yeni kimlik kartı
  1. Birinin belli bir kimse olmasını sağlayan çeşitli koşulların tümü.
  2. Bir kimsenin kim olduğunu tanıtlayan belge, kimlik belgesi.


  • Kimlik belgesi: Birinin kim olduğunu belirtmeye yarayan, ilgili kurum tarafından onaylanmış belge, hüviyet, nüfus cüzdanı.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.