Kızan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Erkek çocuk, oğul, evlat.
  Rumeli Türkleri arasında «Kızan» çocuk anlamına gelir.
 2. Delikanlı, silahlı cesur köy delikanlısı.
  Bir de kurşun sıkardı ki şaşılır. Meteliği vuranlardandı. Belki bu dağlar onun gibi güzel, sakin, güvenle, hiç oralı değilmişçesine kurşun atan bir kızan görmemişti. (İlgili cümle kaynağı: Y. Kemal)
 3. Zeybek.
  Efenin maiyetinden olan zeybeklere "Kızan" denir. Enver Behnan Bey, zeybeklerle kızanları ayırıyor ve yeni zeybek olanlara kızan diyorsa da, bizim duyuşumuz, bütün zeybeklere "Kızan" denildiğidir. (M. Eröz)
 4. Köpek, kurt, kedi gibi hayvanların dişilerinin çiftleşme isteği gösterdikleri durum veya zaman. Genellikle mart ayının ilk haftaları kızan dönemidir.
  Kızan; köpeklerin çiftleşme zamanıdır. Bu zaman geldiğinde köpekler sürüler halinde dolaşır, kızışmış olduklarından bir köpeğin saldırmasıyla hepsi birden insanlara hücum eder.
( 0 soru/yorum )