Küfüv nedir ne demektir? Anlamı

Birbirine benzeyen ya da yakışan, denk, denktaş. Evlilikte eşler arasındaki küfüv önemlidir... İki tarafın maddi manevi kıyaslamaları sonund...

Kübizm nedir ne demektir? Anlamı

Kübizm - Elvis Kübizm Fransız ressamı Cezanne'ın bir görüşünden çıkarak 20. yüzyıl başlarında Picasso ve Braque'ın resimlerind...
1 soru/yorum

Kuzine nedir ne demektir? Anlamı

Kuzine Hem ısınmaya, hem üzerinde su ısıtmaya veya fırınında yemek pişirmeye yarayan büyük yatay mutfak sobası. Başka bir eğlence de,...

Kuvarsit nedir ne demektir? Anlamı

Kuvarsit Kuvarsit, genel olarak kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmiş bir çimento ile birbirlerine çok sağlam şekilde bağla...
1 soru/yorum

Kuantum nedir ne demektir? Anlamı

Kuantum fiziğinde atom ve atom altı parçacıklar (fizik) Enerjinin bölünemez en küçük parçası, birim miktar. (fizik) Kendi frekansı...

Kutup nedir ne demektir? Anlamı

Dünyanın coğrafi ve manyetik kutupları Dünyanın, biri kuzeyde biri güneyde olmak üzere ekvatora en uzak olan ve dönme ekseninin geçti...

Kuşhane nedir ne demektir? Anlamı

Kuşhane (büyük kuş kafesi) İçinde süs ya da avcı kuşların beslendiği ve yetiştirildiği küçük oda ya da büyük kafes, kuş evi, kuş köşkü. Avr...