Kuantum nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Atom ve atom altı parçacıkları anlatan bir resim
Kuantum fiziğinde atom ve atom altı parçacıklar
  1. (fizik) Enerjinin bölünemez en küçük parçası, birim miktar.
  2. (fizik) Kendi frekansının, Planck sabitiyle çarpımına eşit büyüklükte, daha bölünemeyen birim enerji niceliği.
  3. Bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biri.
  4. Bir nörotransmitterin salgılandığı en küçük birim.
  5. Işık birimi, foton.


  • Kuantum fiziği: Doğanın atomlar gibi en küçük parçaları ile ilgilenen bilimi.
  • Kuantum mekaniği: Madde ve ışığın, atom ve atom altı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı.
  • Kuantum alan kuramı: Çok küçük ve çok yüksek enerjili parçacık sistemlerini içeren sistemlerin süreçlerini açıklamaya çalışan kuram.
  • Kuantum teorisi: (fizik) Newton'un klasik mekaniğiyle açıklanamayan enerjinin bazı özelliklerini açıklayan, ilk kez Planc tarafından ortaya konan, enerjinin kendi frekansıyla Planck sabitinin çarpımına eşit büyüklükte kesikli değerler aldığını ortaya koyan teori.
  • Kuantum sayısı: Kuantum mekaniğinde, fiziksel bir sistemin açısal moment ve enerji gibi özelliklerinin ancak belli kesikli değerler aldığı görülür. Bu özelliğe kuantumlu bir özellik denir ve alabildiği değişik değerler kuantum sayısı adı verilen bir dizi sayıyla nitelenir. Örneğin elektronun spin (dönü) özelliğinin iki ayrı durumu + 1/2 ve - 1/2 kuantum sayılarıyla ifade edilir.
( 0 soru/yorum )