küfe :

Küfe nedir? Küfeci ne demektir? Anlamı

Üzerinde sırta takma kemerleri olan küfe sepeti
Küfe
Sırtta yük taşımaya elverişli, genellikle söğüt, kamış ya da başka ağaç dallarından örülerek yapılan, kaba ve dayanıklı büyük sepet.
Odun küfesi.

  • Küfeci: Küfeyle öteberi taşıyarak geçimini sağlayan kimse.
  • Küfecilik: Küfe hamallığı.
    Salı pazarında küfecilik yapıyordu.