Mola nedir? Mola vermek ne demektir? Anlamları

Sporda mola işareti Yorgunluğu gidermek ve sonrasında devam etmek için bir süre duraklama. Köye gidinceye kadar iki yerde mola ver...

Moher nedir ne demektir? Anlamı

Tiftik, moher Bol tüylü saf yün ve bu yünden yapılmış kumaş. Tiftik (Ankara keçisinin uzun, parlak ve yumuşak kıllarından elde ed...

Modüler nedir? Modüler mobilya ne demektir? Anlamı

Modüler mobilya Parçalı, parçalardan birimlerden oluşan, modül modül. Takılıp sökülebilen, ihtiyaca göre kullanım alanı değiştiri...

Modüle nedir? Modüle etmek ne demektir? Anlamları

"Değiştirip düzenlemek" anlamında etmek yardımcı eylemiyle birlikte kullanılır. Ses dalgalarıyla modüle edilmiş elektromanyetik da...

Modülatör nedir ne demektir? Anlamı

Alçak frekanslı bilgi sinyali (siyah) ile yüksek frekanslı taşıyıcı sinyalini birleştiren modülatör Modülatör, taşıyıcı bir sinyali b...

Modül nedir ne demektir? Anlamı

Uzay Modülü Uluslar arası Uzay İstasyonuna bağlı Columbus Modülü Parça. Çeşitli birimlerin bir araya gelerek oluşturduğu modülle...

Modifikasyon nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Modifikasyon - Çuha Çiçeği Modifikasyon canlılarda çevre etkileriyle oluşan, kalıcı olmayan ve yavruya geçmeyen değişiklikler. Örne...

Modernize nedir? Modernize etmek ne demektir? Anlamı

Zamana uygun yeni bir biçim vermek. Modernize etmek: (Eskimiş bir şeyi) Yenileştirilme. Doğalgaz ve petrol arama, fay hattı araştırmalar...

Modacı nedir ne demektir? Anlamı

Modacı Moda işleriyle uğraşan kimse, moda tasarımcısı. Bkz. moda. Giysilerine ve tavırlarına bakarak onun bir modacı olduğunu düş...

Moda nedir ne demektir? Anlamı

Moda Değişiklik amacıyla veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik. Moda, dört mevsime göre değişebilmektedir...

Mobilize nedir ne demektir? Anlamı

Hareketli, yer değiştirebilen. Mobilize etmek: Harekete geçirmek. Herhangi bir aksaklık veya acil durum karşısında ülkede ekipler mobil...

Mobil nedir ne demektir? Anlamı

Mobil cep telefonu Hareketli, devingen. Mobil platform. Taşınabilir. Mobil telefon. Mobil telefon: Bir yere kabloyla bağlı ...

Mizansen nedir ne demektir? Anlamı

 Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip uygulanması. Tiyatro oyunlarında bu mizansenler yönetmenin tasarımıdır; oyun...

Mizanpaj nedir ne demektir? Anlamı

Üç sütunlu bir mizanpaj Mizanpaj, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınlarda sayfalara girmesi gereken yazı, klişe, film vb.nin b...

Mizana nedir ne demektir? Anlamı

Mizana (denizcilik) tam armalı, yani üç direkli yelken gemisinin arka direği. Mizana direği çöküyor! Osman Paşa, gemi süvarisi, süvari muav...

Mizan nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Mizan Örneği Terazi. (matematik, ticaret) Sağlama. Mizan; muhasebe işlemlerinde kontrol ve sağlama raporu olarak kullanılan, ha...

Mizah nedir ne demektir? Anlamı

Bir gerçeği nükte, şaka ve takılmalarla süsleyip anlatan söz ya da yazı türü, gülmece. Mizah aynı zamanda hayatın güldürücü yönünü or...
1 Yorum

Mizaç nedir? Mizaçlı ne demektir? Anlamları

Huy, yaradılış, tabiat, fıtrat. Mizaç, kişinin elinde olmayan tarafıdır. (A. Tanrıkulu) İnsanın doğuştan gelen ve ruh özelliklerinin bütün...

Miyar nedir ne demektir? Anlamı

Değerli metallerin ayar ölçüsü. Miyar, değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçüsüdür. (TDK) Ö...

Mitralyöz nedir ne demektir? Anlamı

Mitralyöz Bugünkü makineli tüfeklerin ilk örneği olan, 1870'de bulunmuş çok namlulu Fransız silahı. Mitralyöz yandaki kol çevri...

Miting nedir ne demektir? Anlamı

Miting Miting, belirli politik ya da sosyal amaçlar doğrultusunda bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan ve...

Mitil nedir ne demektir? Anlamı

Yorganın dolgusunu bir arada tutan ve nevresim geçilmemiş ilk kumaş kılıf. Mitil, yorgan ve şilte kılıfı ki bunun üzerine şiltede yüz geçir...