Mizan nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde muhasebe hesaplarının olduğu bir mizan örneği
Mizan Örneği
  1. Terazi.
  2. (matematik, ticaret) Sağlama.
  3. Muhasebe işlemlerinde kontrol ve sağlama raporu olarak kullanılan, hareket görmüş tüm hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarıyla birlikte bu toplamlardan arta kalan bakiyelerinin de toplu olarak gösterildiği özet tablo: Aylık mizan, iki tarih arası mizan, genel geçici mizan ve kesin mizan gibi çeşitleri vardır.
  4. (din) Ahiret Günü kurulacak olan adalet meydanında insanların iyilik ve kötülükleri kendilerine gösterilerek gözleri önünde tartılacağı ilahi terazi: Biz kıyamet gününe mahsus adalet mizanları kurarız. Artık hiç kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. (Yapılan amel) hardal tanesi kadar bile olsa, onu getiririz (mizana koyarız). Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz. (Enbiyâ suresi: 47)
( 0 soru/yorum )