Modernize nedir? Modernize etmek ne demektir? Anlamı

Modernize edilmiş bir Türk tankı
Modernize edilmiş bir Türk M60 tankı
Zamana uygun yeni bir biçim vermek, yenileştirmek veya çağın gereklerine uygun modern bir hale getirmek.


  • Modernize etmek: (Eskimiş bir şeyi) Yenileştirilme. Doğalgaz ve petrol arama, fay hattı araştırmalarını sürdüren 35 yaşındaki Koca Piri Reis Gemisinin sevk ve enerji sistemi modernize edildi.