Modülatör nedir ne demektir? Anlamı


Alçak frekanslı bilgi sinyali (siyah) ile
yüksek frekanslı taşıyıcı sinyalini
birleştiren modülatör
  1. Modülatör, taşıyıcı bir sinyali başka bir sinyalle örneğin bilgi sinyaline modüle eden (uyduran, değiştiren) aygıt, kipleyici.
  2. Bir sesin yayınımıyla oluşan şiddet, vuru, ton vb. değişiklikleri düzenleme işinde kullanılan aygıt.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.