Modüle nedir? Modüle etmek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
"Değiştirip düzenlemek" anlamında etmek yardımcı eylemiyle birlikte kullanılır: Ses dalgalarıyla modüle edilmiş elektromanyetik dalga... Heykeltıraş, malzemeyi modüle ederek değişik formlara sokarken, kendi yaratıcılığının yardımı ile ışık ve gölgeyi, dolulukla boşluğu dengeler ve daha önce var olandan farklı hacimler oluşturur. (İlgili cümle kaynağı: AKM Dergisi) Bkz. modülasyon
( 0 soru/yorum )