Modülasyon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sinyal modülasyonunu gösteren animasyon
Sinyal modülasyonu
  1. (müzik) Bir müzik eserinde geçici olarak esas tondan başka bir tona geçiş.
  2. (müzik) Gezinme, makamdan makama geçiş.
  3. Bir sesin yayınımında oluşan şiddet, vuru, ton değişimlerinin her biri.
  4. (mimari) Bir yapıyı oluşturan çeşitli elemanlarda boyutların ortak bir ölçünün tam katları olmasını sağlayan yapı ilkesi.
  5. (fizik) Bir bilgi sinyalini taşıyıcı bir sinyale bindirmek işi. Çok alçak frekanslı sinyallerin (örneğin ses) çok uzak mesafelere gönderilmesi güçtür. Bu nedenle alçak frekanslı sinyalin, yüksek frekanslı taşıyıcı bir sinyal üzerine bindirilerek uzak mesafelere taşınması sağlanabilir. Bu olaya kipleme ya da modülasyon denir.
( 0 soru/yorum )