Hidrolik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde bir sürü hidrolik kol olan ilginç makine
Hidrolik piston kollu ilginç makine
  1. Su, yağ veya başka bir sıvı basıncıyla işleyen (makine, motor, pres vb.).
  2. Sıvıların akışıyla ilgili yasaları, suları yararlı bir duruma sokmayı ve suların kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunları konu alan bilim.


  • Hidrolik pres: Matbaacılıkta ve birçok endüstri alanında büyük baskı gücü gerektiren durumlarda kullanılan pistonlu presler.
  • Hidrolik bağlayıcılar: Suyla bir kez etkileşime girip sertleştikten sonra sudan etkilenmeyen çimento alçı gibi malzemeler.
  • Hidrolik enerji: Hareket halindeki suların sağladığı güç.
( 0 soru/yorum )