Haşıl nedir ne demektir? Anlamı

Dokumacılıkta iplikleri sertleştirmek için kullanılan unlu ya da çirişli sıvı. Buğday, mısır ya da darı unundan, bazen süt karıştırılarak ...

Harçlık nedir ne demektir? Anlamı

Harçlık Ufak tefek gereksinmeler için kullanılacak para. Kalanı da yol harçlığı için cebine koydu. (İlgili cümle kaynağı: A. Koç) Ço...

Harç nedir ne demektir? Anlamı

Harç Harcanan para, bir iş için kullanılan para, gider. Resmi kuruluşlarda görülen hizmet karşılığı olarak iş sahibinden alınan para...

Haşarı nedir ne demektir? Anlamı

Haşarı Çok yaramaz, ele avuca sığmaz, yerinde durmaz [(erkek) çocuk]. Siyah saten önlüklü, beyaz yakalı kızlar, cin gibi insanın gözü...

Hasse nedir ne demektir? Anlamı

Bir cins çirişli kalın beyaz patiska. Bir akşam, yaşlı kontes, takma buklelerini takmadan, sırtında hırka, başında hasse kumaşından yapılmı...

Hassaten nedir ne demektir? Anlamı

Özellikle, bilhassa, hususi olarak gibi anlamlarda kullanılır. İslamiyet, isim koymaya ehemmiyet atfetmekle kalmaz, hassaten güzel isim konm...

Hassas nedir ne demektir? Anlamı

Kuyumcuların altın tartmakta kullandıkları hassas terazi Duygulu, duygun, duyar, içli. Ne ay ışığında, ne de karanlık gecede hassasım...

Hassasiyet nedir ne demektir? Anlamı

Hassas olma durumu, duygunluk, duyarlık. Biz nasıl geceyi ya da gündüzü tercih ediyorsak ya da kokulara veya gürültüye karşı hassasiyetimiz...

Hassa nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeye veya bir kimseye mahsus olan, yalnız onda bulunan hal, özgülük. Hassa ordusu (Padişahı korumakla görevli birlikler) Özellik, nite...

Hasrolunmak nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız bir şey için ayrılmak, ona tahsis edilmek, bir şey bütünüyle birine verilmek. Her mevzu ve ders için haftada iki saat tahsis edildiği...

Hasretmek nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin bütününü birine tahsis etmek, bir şeyi yalnız belli bir şeye ayırmak, vermek. Bu rafı tarih kitaplarına hasretmeli (ayırmalı)... B...

Hasbetenlillah ne demektir? Anlamı

Hasbetenlillah, Allah (c.c.) için, Allah uğruna, Allah rızası için, hiçbir karşılık beklemeksizin demektir. Çünkü onlar aldıkları terbiye ic...

Harcırah nedir ne demektir? Anlamı

Harcırah, bir yere atanan, ya da görevi dolayısıyla bir yere gitmesi gereken kimseye yolculuk dolayısıyla harcamak üzere verilen para, yol m...

Hardaliye nedir ne demektir? Anlamı

Hardaliye Ekşimemesi için içine hardal katılarak yapılan üzüm şırası. Hardaliye, yurdumuzun Trakya yöresine has yerel bir içecektir. Ü...