Haşmetmeap nedir? Haşmetmeapları ne demektir? Anlamı

Haşmetmeap, "Haşmetli, ulu" anlamında hükümdarlara hitap ederken kullanılan bir sözdür. Sultan Abdülmecit Haşmetmeaplarına... ...

Hata nedir? Hatasız kul olmaz ne demektir? Anlamı

Hatasız kul olmaz (Orhan Gencebay) Yanlış, yanlışlık, yanılgı. İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan kusur, yanılma, yanılgı. Bu işte k...

Hatim nedir? Hatim indirmek ne demektir? Anlamı

Hatim, Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okumak hatim indirmek demektir. Hatim duası : Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar ...

Haşmet nedir? Haşmetli ne demektir? Anlamı

İnsanda büyüklük duygusu uyandıran etkili görünüş, heybet, görkem. Bu ulvi manzaraları seyreden şair "Yıldızlı semalardaki haşmet ne gü...

Haşiye nedir? Haşiyeli ne demektir? Anlamı

Bir yazı sayfasının altına, kenarına, metnin belirli noktalarıyla ilgili olarak yazılan ekleme, açıklama, çıkma ya da dipnot. Eski edebiyat...

Haşiv nedir? Haşviyat ne demektir? Örnek ve anlamı

Yastık, minder, yatak gibi nesnelerin içine doldurulan şey, tıkıntı. (edebiyat) Yazıyı ve lakırdıyı gereksiz yere uzatan ve şişiren, yokl...

Haşir nedir? Haşir neşir olmak deyiminin anlamı ne demektir? Anlamı

Haşir, kıyamet günü demektir. isim Toplanma, bir araya gelme din Kıyamet gününde ölülerin diriltilip mahşere çıkarılması. "Haşre k...

Haşıl nedir ne demektir? Anlamı

Dokumacılıkta iplikleri sertleştirmek için kullanılan unlu ya da çirişli sıvı. Buğday, mısır ya da darı unundan, bazen süt karıştırılarak ...

Haşere nedir? Haşarat ne demektir? Anlamı

Böcekler, akrepler, örümcekler, tırtıllar gibi küçük hayvanlar. Haşere ilaçlama. (mecazi) Değersiz ve zararlı kimseler, ayak takımı. ...

Harçlık nedir ne demektir? Anlamı

Harçlık Ufak tefek gereksinmeler için kullanılacak para. Kalanı da yol harçlığı için cebine koydu. (İlgili cümle kaynağı: A. Koç) Ço...

Harç nedir ne demektir? Anlamı

Harç Harcanan para, bir iş için kullanılan para, gider. Resmi kuruluşlarda görülen hizmet karşılığı olarak iş sahibinden alınan para...

Haşarı nedir ne demektir? Anlamı

Haşarı Çok yaramaz, ele avuca sığmaz, yerinde durmaz [(erkek) çocuk]. Siyah saten önlüklü, beyaz yakalı kızlar, cin gibi insanın gözü...

Hasse nedir ne demektir? Anlamı

Bir cins çirişli kalın beyaz patiska. Bir akşam, yaşlı kontes, takma buklelerini takmadan, sırtında hırka, başında hasse kumaşından yapılmı...

Hassaten nedir ne demektir? Anlamı

Özellikle, bilhassa, hususi olarak gibi anlamlarda kullanılır. İslamiyet, isim koymaya ehemmiyet atfetmekle kalmaz, hassaten güzel isim konm...

Hassas nedir ne demektir? Anlamı

Kuyumcuların altın tartmakta kullandıkları hassas terazi Duygulu, duygun, duyar, içli. Ne ay ışığında, ne de karanlık gecede hassası...

Hassasiyet nedir ne demektir? Anlamı

Duygunluk, duyarlık, duyarlılık. Çocuğun hassasiyeti. Titizlik, özen. Belediye reisinin burada gösterdiği hassasiyete hayran olmamak kabil...

Hassa nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeye veya bir kimseye mahsus olan, yalnız onda bulunan hal, özgülük. Hassa ordusu (Padişahı korumakla görevli birlikler) Özellik, nite...

Hasrolunmak nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız bir şey için ayrılmak, ona tahsis edilmek, bir şey bütünüyle birine verilmek. Her mevzu ve ders için haftada iki saat tahsis edildiği...

Hasretmek nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin bütününü birine tahsis etmek, bir şeyi yalnız belli bir şeye ayırmak, vermek. Bu rafı tarih kitaplarına hasretmeli (ayırmalı)... B...

Hasbetenlillah ne demektir? Anlamı

Hasbetenlillah, Allah (c.c.) için, Allah uğruna, Allah rızası için, hiçbir karşılık beklemeksizin demektir. Çünkü onlar aldıkları terbiye ic...

Harcırah nedir ne demektir? Anlamı

Harcırah, bir yere atanan, ya da görevi dolayısıyla bir yere gitmesi gereken kimseye yolculuk dolayısıyla harcamak üzere verilen para, yol m...

Harbiye nedir? Harbiyeli ne demektir? Anlamları

Savaş işleri. (askeri terim) Kara Harp Okulu. Harbiyeli : Kara Harp Okulu öğrencisi. Harbiye ambarı : Askeri müzeye verilen eski adl...

Hardaliye nedir ne demektir? Anlamı

Hardaliye Ekşimemesi için içine hardal katılarak yapılan üzüm şırası. Hardaliye, yurdumuzun Trakya yöresine has yerel bir içecektir. Ü...

Has Odabaşı nedir ne demektir? Anlamı

Has odabaşı (tarih) has oda görevlilerinin en eskisi ve en yüksek derecelisi olup törenlerde padişahın giysilerini giydirip çıkarmak, padiş...