Hasretmek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir şeyin bütününü birine tahsis etmek, bir şeyi yalnız belli bir şeye ayırmak, vermek. Bu rafı tarih kitaplarına hasretmeli (ayırmalı)... Bütün alakasını ilme hasretti (yalnız bilime verdi)... Bir şey size hoş göründü. Sevdiniz. Sevdiğiniz için onu kendinize hasretmek istediniz. (İlgili cümle kaynağı: A. Mithat)
( 0 soru/yorum )