Haşmet nedir? Haşmetli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İnsanda büyüklük duygusu uyandıran etkili görünüş, heybet, görkem. Bu ulvi manzaraları seyreden şair "Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel!" diyerek hayranlığını ifade etmişti. (D. Gürlek)


  • Haşmetli:
    1. Büyük, ulu, heybetli, görkemli, muhteşem. Biz asırlara sığmayan haşmetli bir tarihin mirasçılarıyız.
    2. Yabancı hükümdarlara verilen bir unvan. Teşrifatçı işareti alır almaz kapıları açtırdı ve elçiyi kalabalığa takdim etti: "Haşmetli İngiltere Kralının elçisi ekselans Baron Frederik." (İlgili cümle kaynağı: Y. Bahadıroğlu)
( 0 soru/yorum )