Haşıl nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dokumacılıkta iplikleri sertleştirmek için kullanılan unlu ya da çirişli sıvı.
  2. Buğday, mısır ya da darı unundan, bazen süt karıştırılarak yapılan bir yemek.


  • Haşıl banyosu: Çözgü ipliklerini sertleştirmek için hazırlanmış kimyasal eriyik.
  • Haşıl kaldırma: Dokumayı kolaylaştırmak için çözgü ipliklerine uygulanmış olan haşılın dokuma sonunda kumaştan temizlenmesi.
  • Haşıl makinesi: Haşıllama işinde kullanılan makine.
  • Haşıllamak: Dokumadan önce, çözgü ipliklerini haşıla batırmak.
( 0 soru/yorum )